24/8E Ấp Mới 1, Xã Tân Xuân, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam