Đặt mua Vỉ 10 mũi vít 2 đầu có từ tính Anex AP-14M+2×150